Szanowni Państwo.

Drodzy Siostry i Bracia.

W ostatnich dniach przekonujemy się, jak nigdy dotąd, że stanowimy jedną rodzinę ludzką. Epidemia, która dotknęła świat, przypomina nam nie tylko o kruchości życia ludzkiego, ale także o tym, że konsekwencje naszych decyzji dotykają zawsze większego grona ludzi. Wszyscy zdajemy dziś egzamin z miłości bliźniego i umiejętności rezygnowania z własnych pragnień na rzecz większego dobra. Z tego powodu wprowadzony zakaz zgromadzeń obejmu również wspólnotę Kościoła. Nie jest to odznaka braku wiary, lecz roztropności.

Stolica Apostolska, Konferencja Episkopatu Polski i Niemiec, Biskup Ordynariusz Diecezji Osnabrück podali już szczegółowe wytyczne odnośnie obchodzenia Świąt Paschalnych w sytuacji epidemii, a także sprawowania sakramentów. Ponieważ są to dokumenty dość szczegółowe podaję Państwu tylko te, które mają zastosowanie w naszym duszpasterstwie.

  • Zawieszone są – do odwołania – wszystkie Msze św. i nabożeństwa z udziałem ludu. Dotyczy to także zapowiedzianej Mszy św. w Wielkanoc w Leer. Można korzystać z transmisji online, radiowej lub telewizyjnej (https://msza-online.net);
  • Zawieszone są wszystkie kościelne zgromadzenia. Dotyczy to także błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny tzw. ŚWIĘCONKA w Wielką Sobotę. Obrzęd błogosławieństwa znajduje się poniżej.
  • Zawieszone jest udzielanie sakramentu chrztu. W przypadku zagrożenia życia chrztu może udzielić polewając głowę chrzczonego czystą wodą wypowiadając słowa: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  • Jest możliwość ustalenia indywidualnego terminu spowiedzi. Stolica Apostolska podaje następujące wskazania: „W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią do biskupa diecezjalnego należy zatem wskazanie kapłanom i penitentom, że podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję”. oraz: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych”.

Wszystkich zapewniam o mojej gorącej modlitwie i do niej zachęcam.

Ks. Tomasz Burghardt