INFORMACJE ODNOŚNIE SPRAWOWANIA MSZY ŚWIĘTYCH PO 11 MAJA 2020 BISKUPSTWO OSNABRÜCK

Zgodnie z informacja otrzymaną w dniu 8.05.3020. zastają wznowione, z dniem 11.05,2020., Msze święte z udziałem ludu.

Tak więc, z dniem 17.05.2020. począwszy od Mszy św. w Emden o godzinie 900, wznowione jest odprawianie Mszy świętych w języku polskim według wcześniej ustalonego grafiku.

Obowiązują następujące zasady:

 • bezwzględne zachowywanie higieny (mycie lub odkażanie rąk) oraz zalecenie używania masek na twarzy;
 • zachowanie odstępu 1,5 metra w każdym kierunku od innych osób;
 • ograniczenie liczby uczestników do 1 osoby na 10 m2 powierzchni kościoła;
 • zakaz uczestnictwa we Mszy św. dla osób mających problemy z oddychaniem, z objawami grypy lub gorączką;
 • osoby powyżej 60 roku życia, bez objawów chorobowych, mogą uczestniczyć we Mszy św.;
 • osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym mogą zajmować miejsca obok siebie bez wymaganego 1,5 metrowego odstępu;
 • nie wolno dotykać drzwi kościelnych, które mają być stale otwarte;
 • nie używamy wody święconej, a kropielnice pozostają opróżnione;
 • wspólny śpiew kościelny jest ograniczony do koniecznego minimum, a funkcje tę przejmują organiści i kantorzy;
 • zakazane jest podawanie rąk podczas tzw. znaku pokoju;
 • zakazana jest Komunia św. do ust i na rękę, a do Komunii podchodzimy indywidualnie środkiem kościoła z zachowaniem 2,5 metrowego odstępu, następnie przyklękamy na jedno kolano i z tacy trzymanej przez kapłana, ręką podejmujemy Najświętszy Sakrament i po przejściu na bok, po usunięciu maski ochronnej, spożywamy Ciało Pana Jezusa;
 • z kościoła wychodzimy począwszy od tylnych ławek z zachowaniem wspomnianego 2,5 metrowego odstępu.

KONIECZNE JEST ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIETEJ DROGĄ TELEFONICZNĄ POD NUMEREM
O5937 98542