Rada parafialna

Protokół ze spotkania założycielskiego polskiej Rady Parafialnej w Papenburgu

Papenburg, 11. września 2016

11. września 2016 roku, w kaplicy Kościoła St. Antonius w Papenburgu odbyło się spotkanie inicjujące powołanie polskiej Rady Parafialnej w Papenburgu. Spotkanie odbyło się bezpośrednio po Mszy świętej w języku polskim w Kościele St. Antonius. W spotkaniu udział wzięła część uczestników Mszy.

Uczestnicy spotkania wyrazili wolę i potrzebę powołania Rady Parafialnej w Papenburgu. Wychodząc naprzeciw pragnieniu dużej grupy Polaków, zamieszkujących miasto i najbliższe okolice, wspólnie z księdzem Tomaszem Burghardtem, udało się zorganizować w niemieckich parafiach katolickich w Papenburgu comiesięczne Msze święte w języku polskim. Uczestnicy spotkania wskazali jednak na konieczność rozwoju polskiej społeczności na terenie Papenburga i powiatu Emsland, dlatego wyrażono wolę powołania sformalizowanej struktury w postaci Rady Parafialnej, co pozwoli na sprawniejsze i skuteczniejsze działania dotyczące integracji Polaków jako grupy narodowościowej, jak i integracji z Niemcami.

Uczestnicy spotkania wybrali cztery osoby na członków Rady Parafialnej:

 • Piotra Lewandowskiego zamieszkałego w Papenburgu;
 • Katarzynę Plucińską-Smorawską zamieszkałą w Papenburgu;
 • Agatę Orzechowską zamieszkałą w Leer;
 • Marka Frątczaka zamieszkałego w Leer.

W drugiej części spotkania ksiądz Tomasz Burghardt wskazał na potrzebę starań o jeden Kościół w Papenburgu, w którym mogłyby odbywać się wszystkie Msze święte w języku polskim. Ponadto zwrócił uwagę na potrzebę spotkania Rady Parafialnej z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Hannowerze, zaoferował pomoc w zorganizowaniu wizyty.

Ostatnim punktem spotkania była sprawa stworzenia strony internetowej na potrzeby Polaków zamieszkałych w powiecie Emsland. Pomoc w jej utworzeniu zaoferowali Michał Orzechowski i Piotr Lewandowski.

Na tym zakończono spotkanie.

Uczestnicy spotkania:

 • Marek Frątczak (Leer)
 • Katarzyna Frątczak (Leer)
 • Agata Orzechowska
 • Michał Orzechowski
 • Leszek Czapliński
 • Szymon Lewandowski
 • Aneta Lewandowska
 • Aneta Walasik-Gurda
 • Tomasz Gurda
 • Katarzyna Plucińska-Smorawska