Duszpasterz

Dnia 1 września 2013 roku Ksiądz Biskup Josef Franz Bode, na wniosek Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ustanowił mnie Księdza
Tomasza BURGHARDT
duszpasterzem dla Polaków mieszkających w północno – zachodnich Niemczech i na  Wyspach Wschodniofryzyjskich: Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog.

Urodziłem się 26 lipca 1965 roku we Wrocławiu i tam uczęszczałem do szkoły podstawowej i średniej. Po maturze wstąpiłem do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w moim rodzinnym mieście. Święcenia kapłańskie otrzymałem 21 maja 1993 roku w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa Henryka kardynała Gulbinowicza.

Po święceniach pracowałem jako wikariusz w Środzie  Śląskiej, Wrocławiu, Lądku – Zdrój, Bierutowie, Wołowie, Oławie oraz pełniłem funkcję Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

W roku 2010 na prośbę Biskupa przybyłem do Münster, gdzie pełniłem posługę wikariusza w tamtejszej Polskiej Misji Katolickiej.

W chwili obecnej jestem Pastorem w czterech katolickich niemieckojęzycznych Parafiach: Geeste, Dalum, Groß Hesepe i Osterbrock w Dekanacie Emsland Mitte oraz Duszpasterzem dla Katolików Języka Polskiego  w Ostfriesland.