SPOWIEDŹ ADWENTOWA

 • Spowiedź przedświąteczna odbędzie się w sobotę 19 grudnia                                    w następujących godzinach:
 • Emden         – St. Michael:       900  – 1030
 • Leer              – St. Marien:      1100  – 1230
 • Papenburg – St. Antonius:   1300  – 1430.

AKTUALIZACJA: 08.07.2020.

 • Nie ma już limitu uczestników na Mszy św.
 • Obowiązuje odstęp 1,5 metra od osoby lub grupy osób np. rodzina.
 • Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania obecności.
 • Na listę wpisujemy się przy wejściu do kościoła.

Bundesland Niedersachsen:

 • Während des Gottesdienstes und beim Zutritt und Verlassen des Gebäudes sowie bei Gottesdiensten im Freien ist ein Abstand von mindestens 1,50 m zu anderen Personen einzuhalten. Dieses gilt nicht für1.Personen, die zu einem Hausstand gehören.
 • Eine Obergrenze für den Kirchenraum (bislang 10 m²/Person) besteht nicht mehr.
 • Bei jeder Zusammenkunft ist eine Liste mit Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher zu führen, um im Bedarfsfall eine Nachvollziehbarkeit der Kontakte für die Gesundheitsbehörden zu gewährleisten. Die Listen müssen 21 Tage aufbewahrt und danach vernichtet werden.

Aktualizacja 04.07.2020

Szanowni Państwo – Siostry i Bracia.

Po kolejnych rozmowach i ustaleniach, związanych z obostrzeniami w czasie epidemii koronawirusa, informuję o nowym planie Mszy św. w języku polskim na terenie Ostfriesland i Emsland.

 • PAPENBURG
 • 12.07.2020 – St. Josef – Grader Weg 66, 26871 Papenburg – 1700
 • 09.08.2020 – St.Antonius – Kirchstraße 12, 26871 Papenburg – 1700
 • 13.09.2020 – St. Josef – Grader Weg 66, 26871 Papenburg – 1700
 • 11.10.2020 – St. Josef – Grader Weg 66, 26871 Papenburg – 1700
 • 08.11.2010 – St.Antonius – Kirchstraße 12, 26871 Papenburg – 1700
 • 13.12.2020 – St. Josef – Grader Weg 66, 26871 Papenburg – 1700
 • EMDEN
 • 3 niedziela miesiąca – St.Michael – Hof von Holland, 26725 Emden – 1430
 • LEER
 • 4 niedziela miesiaca – St.Marien – Bavinkstraße 38, 26789 Leer – 1300

Informuję, że od dnia 4.07.2020 następuje zmiana adresu poczty elektronicznej.

Adres t.burghardt@outlook.com będzie funkcjonował do 31.07.2020.

 • biuro@pmk-ostfriesland.de   poczta elektroniczna
 • tel.: 05937 98542                      – osobiście
 • fax.: 05937 98541                      – poczta tradycyjna (papierowa jako fax)
 • kom.: 0176 83717688              –  SMS

Nadal obowiązują obostrzenia sanitarne.

Zajmujemy wyznaczone miejsca w kościele. Obowiązuje odstęp 1,5 metra od uczestnika lub grupy uczestników np. rodziny.

Nie podajemy rąk na znak pokoju.

Nie obowiązują maski ochronne, ale są zalecane.

Do Komunii św. przystępujemy normalnie z zachowaniem odstępu 2 m. – kapłan dezynfekuje palce po każdorazowym podaniu Najświętszego Sakramentu.

Zapraszam wszystkich do odnawiania naszych eucharystycznych spotkań.

Życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

Wasz Ks. Tomasz Burghardt

Szanowni Państwo

Informuję, że decyzją ks. Proboszcza w Emden, zawieszone zostają Msze św. w Emden.

Msze św. w Leer odprawienie będą od dnia 24 maja jak zwykle w każdą czwartą niedziele miesiąca o 13.00. Limit wiernych to 50 osób.

Msze św. w Papenburg odprawiane będą od dnia 14 czerwca (kościół St. Marien) jak zwykle w każdą druga niedziele miesiąca o 17.00 w kościołach: St. Antonius – limit 119 osób, St. Josef – limit  53 osoby, St. Marien – limit 50 osób. Nie będzie Mszy św. w kościele St. Michael.

Przypominam o obowiązku telefonicznego zgłoszenia udziału we Mszy św. droga e-meil t.burghardt@outlook.com lub pod telefonem 0176 83717688

INFORMACJE ODNOŚNIE SPRAWOWANIA MSZY ŚWIĘTYCH PO 11 MAJA 2020 BISKUPSTWO OSNABRÜCK

Zgodnie z informacja otrzymaną w dniu 8.05.3020. zastają wznowione, z dniem 11.05,2020., Msze święte z udziałem ludu.

Tak więc, z dniem 17.05.2020. począwszy od Mszy św. w Emden o godzinie 900, wznowione jest odprawianie Mszy świętych w języku polskim według wcześniej ustalonego grafiku.

Obowiązują następujące zasady:

 • bezwzględne zachowywanie higieny (mycie lub odkażanie rąk) oraz zalecenie używania masek na twarzy;
 • zachowanie odstępu 1,5 metra w każdym kierunku od innych osób;
 • ograniczenie liczby uczestników do 1 osoby na 10 m2 powierzchni kościoła;
 • zakaz uczestnictwa we Mszy św. dla osób mających problemy z oddychaniem, z objawami grypy lub gorączką;
 • osoby powyżej 60 roku życia, bez objawów chorobowych, mogą uczestniczyć we Mszy św.;
 • osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym mogą zajmować miejsca obok siebie bez wymaganego 1,5 metrowego odstępu;
 • nie wolno dotykać drzwi kościelnych, które mają być stale otwarte;
 • nie używamy wody święconej, a kropielnice pozostają opróżnione;
 • wspólny śpiew kościelny jest ograniczony do koniecznego minimum, a funkcje tę przejmują organiści i kantorzy;
 • zakazane jest podawanie rąk podczas tzw. znaku pokoju;
 • zakazana jest Komunia św. do ust i na rękę, a do Komunii podchodzimy indywidualnie środkiem kościoła z zachowaniem 2,5 metrowego odstępu, następnie przyklękamy na jedno kolano i z tacy trzymanej przez kapłana, ręką podejmujemy Najświętszy Sakrament i po przejściu na bok, po usunięciu maski ochronnej, spożywamy Ciało Pana Jezusa;
 • z kościoła wychodzimy począwszy od tylnych ławek z zachowaniem wspomnianego 2,5 metrowego odstępu.

KONIECZNE JEST ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIETEJ DROGĄ TELEFONICZNĄ POD NUMEREM
O5937 98542

Szanowni Państwo.

Drodzy Siostry i Bracia.

W ostatnich dniach przekonujemy się, jak nigdy dotąd, że stanowimy jedną rodzinę ludzką. Epidemia, która dotknęła świat, przypomina nam nie tylko o kruchości życia ludzkiego, ale także o tym, że konsekwencje naszych decyzji dotykają zawsze większego grona ludzi. Wszyscy zdajemy dziś egzamin z miłości bliźniego i umiejętności rezygnowania z własnych pragnień na rzecz większego dobra. Z tego powodu wprowadzony zakaz zgromadzeń obejmu również wspólnotę Kościoła. Nie jest to odznaka braku wiary, lecz roztropności.

Stolica Apostolska, Konferencja Episkopatu Polski i Niemiec, Biskup Ordynariusz Diecezji Osnabrück podali już szczegółowe wytyczne odnośnie obchodzenia Świąt Paschalnych w sytuacji epidemii, a także sprawowania sakramentów. Ponieważ są to dokumenty dość szczegółowe podaję Państwu tylko te, które mają zastosowanie w naszym duszpasterstwie.

 • Zawieszone są – do odwołania – wszystkie Msze św. i nabożeństwa z udziałem ludu. Dotyczy to także zapowiedzianej Mszy św. w Wielkanoc w Leer. Można korzystać z transmisji online, radiowej lub telewizyjnej (https://msza-online.net);
 • Zawieszone są wszystkie kościelne zgromadzenia. Dotyczy to także błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny tzw. ŚWIĘCONKA w Wielką Sobotę. Obrzęd błogosławieństwa znajduje się poniżej.
 • Zawieszone jest udzielanie sakramentu chrztu. W przypadku zagrożenia życia chrztu może udzielić polewając głowę chrzczonego czystą wodą wypowiadając słowa: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
 • Jest możliwość ustalenia indywidualnego terminu spowiedzi. Stolica Apostolska podaje następujące wskazania: „W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią do biskupa diecezjalnego należy zatem wskazanie kapłanom i penitentom, że podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję”. oraz: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych”.

Wszystkich zapewniam o mojej gorącej modlitwie i do niej zachęcam.

Ks. Tomasz Burghardt

UWAGA !!! PILNE !!!

Proszę o przekazanie tej informacji dalej !

Szanowni Państwo.
Drodzy Bracia i Siostry.

Dzisiaj w dniu 13.03.2020. otrzymałem następującą informację:

„Der Bischof empfiehlt und es ist sein ausdrücklicher und dringender Wunsch, jede Bildung von Gemeinschaft zu lassen. Das heißt ganz konkret KEINE GOTTESDIENSTE ab sofort.
Es wird noch ein offizielles Schreiben dazu rausgehen, aber dann könnt ihr schon reagieren.
Die Kar- und Ostertage werden Montag nochmal gesondert vom Krisenstab überlegt, aber die Tendenz ist klar – gerade in Richtung Kreuztracht.
Noch ist das eine dringende Empfehlung und ausdrücklicher Wunsch des Bistums, Herr Trienen rechnet damit, dass das zivile Recht anziehen wird und das in den nächsten Tagen zu geltendem Recht wird“.

W tej sytuacji zawieszone są również Msze św. w języku polskim, a także spowiedź wielkopostna.

Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę i Msza Święta Wielkanocna w Leer o 1300 zostaną potwierdzone po 5.04.2020.

W miarę otrzymania kolejnych zaleceń z biskupstwa Osnabrück będę Państwa informował.

Zachęcam do modlitwy o ustanie epidemii, za wszystkich chorujących i za całą służbę zdrowia.

Ks. Tomasz Burghardt

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie módl się za nami

Święty Rochu módl się za nami

Święta Rozalio módl się za nami

Święta Barbaro módl się za nami

Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny

zmiłuj się nad nami !
Od powietrza, głodu, ognia i wojny

wybaw nas Panie !
Od nagłej i niespodziewanej śmierci

zachowaj nas Panie !
My grzeszni, Ciebie Boże prosimy

wysłuchaj nas Panie !